Leikkausaltaan vedenpintaa voidaan nostaa 50 mm lamellitason yläpuolelle. Vedenpinnan alla leikatessa ääni on vaimeampi.