Koneen teknisessä toteutuksessa varaudutaan mahdolliseen viistepään asennukseen jälkikäteen.