Mahdollistaa yhdensuuntaisten viisteiden leikkaamisen ilman varsinaista viisteleikkauspäätä.