Mahdollistaa paineen säädön pumpun lisäksi myös koneen ohjaukselta.