Leikkauspäät on asennettu omiin kelkkoihinsa ja niiden välistä etäisyyttä voidaan säätää automaattisesti.