Leikkauspäät on asennettu omiin kelkkoihinsa ja niiden välistä etäisyyttä voidaan säätää automaattisesti. Useamman leikkauspään ratkaisu voidaan toteuttaa myös suutinpalkilla, jolloin kaikki suuttimet ovat yhden Z-akselin takana.