Analoginen mittari näyttää putkistossa olevan paineen. Se helpottaa myös pumpun sisäisten vuotojen havaitsemista.